Prevence poruch paměti a degenerativních onemocnění

Směr aktuálních studií poruch paměti je zaměřen na studium poruch procesu zpracováním informací neuronovou populací. Toto jsou poruchy procesu projevujících se u jedinců přirozeně zestárlých respektive postižených degenerativními onemocněními jako je alzheimerova choroba, parkinson či roztroušená skleróza. Poškození nervových spojení vede k sérii reakcí na molekulární a buněčné úrovni, které jsou dány Walerianovým degradačním cyklem. Toto je kritický bod pro vznik neurodegenerativních chorob (Alzheimer, Parkinson, roztroušená skleróza). Walerianova degradace, která je způsobena nefunkčností biochemického cyklu NADH→NAD+ na úrovni buňky. Jedna z nejčastější příčin „nesprávné „ funkce je nedostatek substrátu tj. NADH.

Permanentním udržování „optimální“ koncentrace prekurzorů NADH se riziko vzniku Walerianovya degradačního cyklu výrazně snižuje. Pro preventivní dlouhodobé použití doporučujeme používat přípravek ENADEN.