Podpora paměti

Neurony lidského mozku představují soubor více než 100 miliard samostatně fungujících jednotek, kdy každá jednotlivá buňka má na svém povrchu mezi 20 – 1000 synapsí neboli zápojů z jiných neuronových buněk, sloužící k předávání vzruchů. V každou danou chvíli je aktivních přibližně 10 procent celkového počtu nervových buněk. Dlouhodobá aktivace vyššího podílu neuronové populace je přirozeně omezená celkovou disponibilní buněčnou energií a současně funkčně závislá na nerušenému přenosu informací mezi jednotlivými neurony.

Samotná paměť je časový proces, kdy neuronová populace zpracovává informace ze smyslů (hledá k nim odpovídající uchovávanou vzpomínku) v krátkých opakujících se cyklech s opakováním přibližně 8 krát za vteřinu, které odpovídají 6–11 Hz rytmu. Tento rytmus, nazývaný „theta“, je jedním z dominantních EEG rytmů mozku, a je postulována jako univerzální mozkový časovač zajišťující komunikaci mezi vzdálenými mozkovými centry. Cyklický, neustále se opakující proces aktivace paměti umožňuje mozku několikrát za vteřinu korigovat eventuální nepřesnosti ve vybavování té vzpomínky, jež nejlépe odpovídá informacím, které hipokampus dostává z jiných částí mozku. Paměťová mašinerie v hipokampu je takto v čase strukturována theta rytmem do řetězce jakýchsi kvant, která představují elementy ve vybavení paměťové stopy.

Pro správné fungování paměti coby neustále se opakujícího procesu zpracování aktuálně vnímaných informací porovnávaných je pak nezbytná dostatečná úroveň energie, aby tento proces byl schopen neustále a bezchybně opakovat. Přípravek ENADEN byl vyvinut tak, aby podpořil váš vlastní mentální potenciál.