Energie pro sport

V každém sportovním výkonu sportovec řeší konkrétní pohybový úkol. Úspěšnost jeho řešení je dána možnostmi jedince v souladu s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu spojených s technikou provedení pohybu. Mimořádnou roli zde selhává schopnost koordinace, coby organizátora ostatních pohybových možností stejně jako okamžitá dispozice a aktivace buněčné energie svalů. Přípravek ENADEN díky jeho aktivním látkám podporuje dlouhodobou kognitivní schopnost organismu spojených s osvojením techniky, stejně jako dodává okamžitou energii spojenou s požadavky okamžitého výkonu sportovce.