ENADEN a ENADEN Forte

ENADEN je unikátní přípravek vyvinutý na základě nejnovějších výzkumů určený k podpoře celkové biologické energie. Je doplněk stravy na bázi NADH, L Tryptopahan a Pyridoxin. NADH - přírodní substance podporující zvýšení celkové biologické energie organismu, posilující imunitní systém, ochranu buněk před poškozením, navýšení schopnosti vnímání, zlepšení celkové paměťi a mnoha dalších výhod. NADH- zkratka pro nikotin adenin dinukleotid rovněž označován jako Coenzym 1- je přirozeně se vyskytující sloučenina nacházející se ve všech živých buňkách. Je nezbytná pro dostatek buněčné energie a suplementace NADH podporuje zvýšení její hladiny. Coenzym 1 je přítomen štěpení ATP energie nezbytnou pro správnou funkci mozku, nervů, svalů, srdce a ostatních orgánů.

Lidské tělo vykonává mnoho funkcí a činností najednou. Jeho správná funkčnost je podmíněna dostatkem buněčné energie. Paměť, imunitní systém, replikace jaderné DNA stejně jako fyzické cvičení jsou závislé na vlastní buněčné energii.